2 dic. 2010

LDK 66: Sifón

Un sifón, en edificación, é un peche hidráulico que evita o paso de múridos e dos gases producidos pola descomposición na rede de saneamento ao interior da casa. O sifón máis sinxelo consiste nunha tubaxe en S, deitada de maneira que, circule ou non auga, un tramo da tubaxe teña a sección chea de auga.

Pese a ser ese o sifón tradicional, existen outras variantes, que tamén dependen do uso que se lle vaia dar ao sifón, xa que este pode estar nunha arqueta, nun inodoro, nun sumidoiro, ou ser un bote sifónico, é dicir, un sifón ao que acometen os diversos sanitarios do baño; cabe destacar que o inodoro sempre deberá ter sifón individual, e que se calquera aparello ten sifón individual, non é recomendable conectalo ao bote sifónico.

Outra aplicación é empregar unha arqueta sifónica como separador de graxas, de maneira que a tubaxe de desaugue tome auga limpa do fondo, mentres as graxas flotan na superficie da auga. Esta arqueta precisará unha limpeza periódica.

O sifón coñecido polos romanos, quen xa o empregaban para facer pasar auga a través dunha depresión do terreo sen ter que construír un acueduto.Imaxe: archiexpo.es.

No hay comentarios:

Publicar un comentario